מיכלים / גביעים / מ לגלידה

גביע 1000 ארוז 5 יח'

6.90

מיכלים / גביעים / מ לגלידה

גביע 150 ארוז 10 יח'

6.90

מיכלים / גביעים / מ לגלידה

גביע 250 ארוז 10 יח'

6.90

מיכלים / גביעים / מ לגלידה

מיכל 1 ליטר ארוז 3 יח'

7.90

מיכלים / גביעים / מ לגלידה

מיכל 1.5 ליטר ארוז 3 יח'

7.90

מיכלים / גביעים / מ לגלידה

מיכל 2 ליטר ארוז 3 יח'

7.90

מיכלים / גביעים / מ לגלידה

מיכל 3 ליטר ארוז 2 יחידות

7.90

מיכלים / גביעים / מ לגלידה

מיכל 4.5 ליטר ארוז 2 יח

8.90

מיכלים / גביעים / מ לגלידה

תבנית 190 לבן ארוז 3 יח'

5.90

מיכלים / גביעים / מ לגלידה

תבנית 190 שחור ארוז 3 יח'

5.90